Aktuelt

Hamarregionen Utvikling driver nettverk og møteplasser for vekst og utvikling i samarbeid med andre viktige aktører i næringslivet, som Hamarregionen Næringsforum. Her fra Næringslivets dag.
Publisert: tirsdag, 6. september 2016

Næringslivets dag – 19. januar 2017

Næringslivets dag vil gå av stabelen i Hamar Kulturhus torsdag 19. januar 2017. Mer info kommer.

Nyskapende: Sperm Vital-tekonologien har revolusjonert avlsarbeidet på husdyr ved å forlenge levetiden til sædcellene etter inseminasjon. - Dette har vært en 15 år lang og kjempespennende reise, sier idéskaper, forskningsleder og professor Elisabeth Kommisrud (t.h.). Her sammen med kollega Anne Hege Alm-Kristiansen.
Publisert: mandag, 29. august 2016

Søk prosjektmidler via Heidner

Heidner ble som en av tre klynger i Norge tildelt 2 millioner kroner over klyngevirkemiddelet «Innovasjonsrammen 2016». Dette innebærer at vi som klynge kan innstille og prioritere innkomne prosjektsøknader etter gitte kriterier. Midlene skal brukes til enten 1) mobilisering av utviklingsprosjekter eller til 2) konseptualisering (idé- og prosjektutvikling). Videre skal midlene brukes til området eksperimentell …

Hamarregionen Utvikling søker gode prosjektidèer
Publisert: mandag, 29. august 2016

Kr. 50 000,- til beste prosjektidè – søknadsfrist 15. sept.

Hamarregionen Utvikling har fokus på næringslivsvekst, innbyggerrekruttering og profilering av regionen. Vi jobber for at Hamarregionen skal være Norges mest imøtekommende og tilretteleggende region. Hamarregionen har blitt satt ettertrykkelig på kartet i sommer, og dette ønsker vi å utnytte! Din prosjektidè kan nå settes ut i livet! Vi søker deg/dere som har litt ekstra tid og …

Blå bakgrunn2
Publisert: mandag, 29. august 2016

Søk midler fra Regionale forskningsfond – frist 12. oktober

Regionale forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet) skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Det er planlagt utlysning av regionale hovedprosjekter for bedrifter. Det mottas søknader til prosjekter som skal bidra til: Bruk av informasjonsteknologi som muliggjørende faktor, hvordan bruke IKT smartere, innenfor …

Fra utdelinga av prisen "Årets unge gründer" til Truls Brataas i 2013. Foto: Torunn Kornstad
Publisert: torsdag, 18. august 2016

Hvem blir Årets unge gründer 2016?

Hedmark fylkeskommune leter også i år etter unge gründere som utmerker seg. Er du under 35 år og har etablert en suksessfull bedrift, så kan 50.000 blanke priskroner bli dine! Hedmark trenger flere nyskapende bedrifter, og fylkeskommunen har derfor opprettet prisen «Årets unge gründer» for å oppmuntre slike etableringer. Prisen deles i år ut for …

Åkerseminaret 2016
Publisert: tirsdag, 9. august 2016

Åkerseminaret 2016 – Kongevalg og kongehylling

Åker gård var det politiske og kulturelle midtpunktet på Hedemarken i yngre jernalder og tidlig middelalder. Landskapet er rikt på arkeologiske spor og kultiske stedsnavn. Fremdeles ligger Hedmarks største gravminne på Elvsholmen der Flagstadelva renner ut i Mjøsa. I samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo, Hedmark fylkeskommune, Anno museum og Sparebanken Hedmark, inviterer Hamar kommune …