Undersøkelse av miljøarbeid i Hamarregionen

Publisert:

Våren 2017 gjennomfører Hamarregionen Utvikling en kartlegging av status rundt miljøarbeidet blant bedrifter i Hamarregionen, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Et grønt næringsliv er fremtidens næringsliv. Klimaskiftet, overgang fra fossil til fornybar energi, og nye digitaliserte løsninger og forretningsmodeller fremskynder et mer bærekraftig og smart næringsliv.

Men hvordan kan bedrifter flest takle overgangen til et grønn og bærekraftig fremtid? Hvordan motiverer vi næringslivet til å finne nye muligheter rundt miljøvennlige produkter og tjenester?Hvordan får vi til grønn akselerasjon?

Faksimile fra Hamar Arbeiderblad, 17. mars 2017
(klikk for å lese hele saken)

Forstudie igangsatt
Det ønsker vi å finne ut mer om og har satt i gang en forstudie.  Målsetningen med forstudien er å kartlegge status til miljøarbeidet i bedrifter i Hamarregionen. Vi ønsker videre å finne ut mer om holdninger og verdier rundt miljø og grønt skifte til bedriftene i regionen.

Forstudien inkluderer gjennomføring av fokusgrupper og en kvantitativ spørreundersøkelse. Mottagere av nyhetsbrev fra Hamarregionen Utvikling inviteres til å delta i denne spørreundersøkelsen. Dersom du enda ikke har mottatt en invitasjon til undersøkelsen, ta kontakt med oss.

Arbeidet gjennomføres som et samarbeid med masterstudenter i miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet, samt Ingeborg Flagstad, doktorgradsstipendiat i miljøpsykologi.

Forstudien er støttet økonomisk av Regionrådet i Hamarregionen.

Videre arbeid prioriteres
På bakgrunn av undersøkelsen vil det utarbeides en rapport hvor videre arbeid rundt grønt næringsliv og miljøfokus hos bedrifter i regionen skal prioriteres. Derfor er dine svar på denne undersøkelsen et viktig bidrag for å skape et grønnere næringsliv i Hamarregionen.

Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av tre eksemplarer av boken «Restart – 7 veier til bærekraftig business«. Funnene av undersøkelsen blir offentliggjort i form av en rapport og en møteplass hvor resultatene presenteres.

Kontaktperson
Lurer du på noe rundt prosjektet? Prosjektleder hos Hamarregionen Utvikling er Håvard Røste, havard@hamarregionen.net og tlf. 99 60 36 11.

(Toppbilde: Hamar kommune / Ingse Kjernmoen)