Få hjelp til å søke om tilskudd

Hedmark fylkeskommune inviterer kulturinstitusjoner, kunstnere og frivillige organisasjoner til «den store tilskuddsdagen».

Fylkeskommunen ønsker å hjelpe til slik at kunst, kultur og frivilligheten i fylket får mer penger.

Vi inviterer til to samlinger, begge onsdag 19. september.

Den første er klokka 10.00 – 15.00, mens den andre er klokka 18.00 – 21.00.

Begge samlingene er gratis og du velger enten dagtid eller kveldstid.

For mer info og påmelding se her

Påmeldingsfristen er 12. september.