Hei-møte: Grønt næringsliv

Vi inviterer til nytt Hei-møte med tema fremtidens grønne næringsliv! 

Våren 2017 gjennomfører Hamarregionen Utvikling en kartlegging av status rundt miljøarbeidet blant bedrifter i Hamarregionen, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kartleggingen er en del av et forstudie, som har til hensikt å finne ut mer om holdninger og verdier rundt miljø og grønt skifte hos bedrifter i Hamarregionen. På bakgrunn av forstudien vil videre arbeid rundt grønt næringsliv og miljøfokus hos bedrifter i regionen prioriteres.

På Hei-møtet får du vite mer om resultatene av undersøkelsen og du kan lære mer om det grønne skiftet for bedrifter.

Agenda:
– Presentasjon av funn i undersøkelse i Hamarregionen
– Introduksjon til temaet bærekraft og grønn lønnsomhet for bedrifter, ved Ingeborg Flagstad, doktorgradsstipendiat miljøpsykologi
– Relevante bedriftscaser presenteres

Sted: Hamarregionen Utviklings lokaler i Grønnegata 85, Hamar (se kart)
Tid: Tirsdag 13. juni kl 08.30 – 10.00

Gratis deltagelse, men påmelding kreves. Begrenset antall plasser!

Gå til påmelding

Les mer:
Undersøkelse av miljøarbeid i Hamarregionen