Innovasjon i offentlig sektor med bedriftene som motor

Offentlig-privat samarbeid trekkes ofte frem som et sentralt virkemiddel for å lykkes med innovasjonsprosesser. Men hvordan kan næringslivet bidra med sine innovasjonsmuskler til å løfte offentlige problemstillinger? Hvilke støtteordninger og finansieringsmuligheter finnes?

VR forum INNlandet (VRINN) og Terningen Nettverk ønsker å bidra til å øke kompetansen rundt forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)-virkemidler i Innlandet, samt å engasjere flere bedrifter i offentlige innovasjonsprosjekter.

STED: Victoria Hotel, Hamar
DATO: 13. mars
TID:
Kl 11.00 – 15.00

PROGRAM:

11.00 – 11.30   Oppmøte og enkel lunsj
11.30 – 11.45    Programstart: Velkommen, v/Håvard Røste (VRINN) og Marit Aralt Skaug (Terningen Nettverk)
11.45 – 12.30    Virkemiddelapparatet presenterer seg: Anne Cathrine Morset (Innovasjon Norge), Elisabeth Frydenlund (Forskningsrådet),
Hege Taarud (Regionale Forskningsfond Innlandet) og Stine Lien (FORREGION Innlandet)
12.30 – 12.50  Pitching av fire mulige FoUI-prosjekter: 1: «Barn i trøbbel» – Kurt Arvid Leirstad, 2: «Simulering av omsorgsovertakelse ved fødsel» – Kerstin Søderstrøm,  (ytterligere to pitcher presenteres senere)
12.50 – 13.00  Kort innføring i Prosjektkanvas*, ved innovasjonsrådgiver Egil Utheim
13.00 – 13.15   Kaffepause
13.15 – 14.15    Workshop: Gruppearbeid, diskusjon
14.15 – 14.45   Presentasjon av gruppearbeid
14.45 – 15.00  Oppsummering av dagen og veien videre

Programmet er gjenstand for endringer. Arrangement er åpent og gratis for alle, men krever påmelding (bindende). Påmeldingsfrist 9. mars.

MELD PÅ HER

Arrangementet er et samarbeid mellom VR forum INNlandet (VRINN) og Terningen Nettverk. Mens VRINN er en nyetablert klynge for VR-teknologi som driftes av Hamarregionen Utvikling, er Terningen Nettverk en helseklynge som arbeider for kompetansebygging, forskning og innovasjon for bedre folkehelse.

Spørsmål om seminaret kan rettes til prosjektleder Håvard Røste i Hamarregionen Utvikling, havard@hamarregionen.net, tlf. 99 60 36 11.

(* Prosjektkanvas er Forskningsrådets verktøy for å utvikle innovasjonsprosesser, og finnes i en versjon speiselt tilrettelagt for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor)

Velkommen til et halvdags seminar for samling av innovasjonskraften i Innlandet!