Tilleggskurs for etablerere med innvandrerbakgrunn

AButvikling AS arrangerer tilleggskurs over flere kvelder med oppstart 28. mai.

Kursholderne er selv gründere og har god erfaring i å utvikle egne
bedrifter!

Kurset gir innsikt i følgende:

• Hva kreves av en bedriftsetablerer?

• Språk og bedriftskultur

• Bruk av Altinn

• Brønnøysundregisteret

• Skatt og merverdiavgift

• Kontrollorganer i din bransje

• Hvem hjelper deg videre?

Formålet er at deltakerne gjennom opplæring skal få kjennskap til, og forstå, viktige norske ord og begrep som man møter i hverdagen som etablerer.

For påmelding, datoer og mer info – se her