Hamarregionen Utvikling (HRU) er et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen. HRU er et samarbeid mellom kommunene i Stange, Hamar og Løten, hvor Hamar kommune er vertskommune.

Det er et mål at Hamarregionen tiltrekker seg nye innbyggere, for vekst og utvikling i regionen.  HRU jobber med å fremme samarbeid mellom lokale og regionale næringsutviklingsaktører og ulike næringsinteresser i regionen, samt markedsføring av regionen utad. Sentralt i dette arbeidet er også kompetanseheving og utvikling av eksisterende næringsliv.

HRU er involvert i flere større regionale prosjekter, deriblant Byregionprogrammet (styrke regionens konkurransekraft), BoLyst (innbyggerrekruttering), Arena Innlandet (jobbmesse og nettverksbygging),  Interreg/The Hub (bedriftsutvikling) og Nordic VR Forum og VR-klyngen «VRINN». I tillegg er HRU sekretæriat for Hamarregionen Næringsforum (HRN), som er en selvstendig medlemsforening for næringslivet i regionen.

Hva kan vi gjøre for deg?
Har du planer om å starte egen bedrift? Les mer om våre tilbud til gründere. Er du ute etter næringsarealer i regionen? Ta en titt her. Eller har du kanskje behov for å bygge nettverk med andre bedrifter i regionen, eller skaffe deg påfyll i hverdagen gjennom frokostmøter og andre næringstreff?

Husk å melde deg inn i Hamarregionen Næringsforum, som er den naturlige møteplassen for næringslivet i Stange, Ringsaker, Hamar og Løten. Du er selvsagt også hjertelig velkommen som medlem om du holder til i andre kommuner!

Vurderer du å flytte til Hamarregionen? Da bør du lese mer her – og besøke innflytterservice.no.

Kontakt oss
Vårt sentralbordnummer er tlf 46 88 80 00 og du når oss på post@hamarregionen.net eller via sosiale kanaler:

Logo og profilpakke Hamarregionen
Logo, ulike profilelementer, profilveileder og identitetsplattform for Hamarregionen kan lastes ned her (zip-fil, 72 MB). Se også vår identitetsplattform (PDF), som er grunnlaget for vår eksterne kommunikasjon.

Youtube finner du vårt filmarkiv, hvor du også kan bli kjent med mange av regionens gründere.

Styret i HRU
HRU styres av en politisk nemnd, som pr. 1.12.2017 består av Einar Busterud, Nils Røhne, Bente Elin Lilleøkseth, Ingunn Børresen, Kjell-Erik Nordahl og Ragnhild Finden. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud, Hamar, rådmann Tollef Imsdalen, Løten og rådmann Stein Erik Thorud, Stange, er også invitert.

Ansatte i Hamarregionen Utvikling

eb1

Eli Bryhni

Daglig leder M: 908 36 244
hk1

Hege Kilde

Administrasjonskonsulent M: 915 36 069
bh1

Berte Sollerud Helgestad

Forretningsutvikler M: 995 12 512
hr1

Håvard Røste

Prosjektleder M: 996 03 6 11