Stor økning i arbeidsplasser i Hamarregionen

Publisert:

I hele Hamarregionen økte antall sysselsatte i 2018, og spesielt stor var økningen i Hamar.

Med en prosentvis økning i antall arbeidsplasser på 3 prosent plasserte Hamar seg godt over landssnittet på 2,1 prosent. Dette utgjorde 590 flere sysselsatte i Hamar i 2018, enn i året før.

– Veksten bygger på langsiktig arbeid med å utvikle regionen, og forsterker trenden vi allerede har sett: Det er attraktivt å bo, jobbe og leve i Hamarregionen, sier daglig leder i Hamarregionen Utvikling, Eli Bryhni.

Blant bransjene som vokser prosentvis mest i Hamarregionen er IKT og kommunikasjon, som samlet sett for regionen økte 8,6 % i antall sysselsatte i 2018 – eller 52 overført til antall nye sysselsatte.

Også innen  bygg og anlegg går det godt i Hamarregionen, med en økning i 156 sysselsatte i regionen (4,2 prosent vekst). Andre bransjer som øker i sysselsetting er forsvar og offentlig administrasjon (+146 og 4,4%) og personlig tjenesteyting (+54 sysselsatte og 2,8%).

Samlede tall for Hamarregionen

Sysselsatte i alderen 15-74 år
pr 4. kvartal 2018
2016 2017 2018 Endring i 2018
Antall %-vis
Hamar 19321 19654 20244 590 3,0 %
Ringsaker 14487 14440 14697 257 1,8 %
Løten 1843 1829 1846 17 0,9 %
Stange 7023 7160 7210 50 0,7 %
Sum Hamarregionen 42674 43083 43997 914 2,1 %

Kilde: SSB

(Toppbilde: IKT-, VR- og spillutvikling er blant bransjene som vokser mest i Hamarregionen: Foto: Hamarregionen/Nordic VR Forum/Frederik Garshol)