Alle kommunene i Hamarregionen vokser

Publisert:

Totalt økte Hamarregionen med 146 nye innbyggere i 2. kvartal av 2019 – og aller størst var veksten i Ringsaker, med 129 nye innbyggere.

De fire kommunene i Hamarregionen er vekstmotoren i Innlandet, og i årets 2. kvartal fordelte befolkningsuviklingen seg slik:

  • Ringsaker: +129 (totalt 34 616)
  • Stange: +22 (totalt 20 952)
  • Hamar: +9 (totalt 31 147)
  • Løten: +1 (totalt 7 649)

Hamarregionen samlet sett har dermed 94 364 innbyggere pr 2. kvartal 2019, en økning på 313 innbyggere hittil i år.

Utiklingen for Hedmark fylke hittil i år er en oppgang på 165 innbyggere, mens Oppland til sammenligning har en nedgang på 202. For nye Innlandet fylke som sådan viser tallene dermed en nedgang på 37 innbyggere så langt i 2019.

Samlet sett fikk landet 9105 nye innbyggere i 2. kvartal 2019.

Les mer hos SSB.

Les også:

(Kilder: SSB, H-A, Ringsaker kommune)