Øker næringsfondet i Stange

Publisert:

Stange kommune er opptatt av å sikre og utvikle næringslivet i kommunen. Et enstemmig kommunestyre har bevilget 2 millioner kroner ekstra til kommunens næringsfond for 2020.

Stange næringsråd, som forvalter næringsfondet, ønsker å fokusere på at det også kommer en tid etter denne helt spesielle situasjonen vi er oppe i, og oppmuntrer næringslivet til å satse videre.

I tillegg til vanlig næringsstøtte er det i 2020 åpnet for at også etablerte bedrifter kan få støtte til investeringer og/ eller utvikling.

Søk om støtte
Du kan søke om næringsstøtte til investeringer/utvikling foretatt etter 1. mai 2019 og for planlagte investeringer/utvikling i 2020.

Her finner du søknadsskjema for Stange kommune: PDF /Word

Søknadsfristen er innen 1. mai.

Les også