Gratis rådgivningstiltak for næringslivet

Publisert:
Oppdatert:

Sammen med Regionrådet for Hamarregionen har kommunene i regionen, Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, gått sammen om å få opp kompetansetiltak og et gratis rådgivningstiltak for næringslivet i Hamarregionen.

Målgruppen for tiltakene er små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen. Hensikt er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter takler krisen, men tiltaket vil ikke løse krisen. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte tiltak.

Det er inngått et samarbeid med ulike rådgivningsmiljøer som vil bidra inn med rådgivning innen områdene juss, økonomi og likviditet. Søk her om å få rådgivning via ordningen. I tillegg til rådgivning vil vi tilby webinarer på aktuelle temaer.

Søk her om å få rådgivning via ordningen

Tiltak:

 • Veilede små- og mellomstore bedrifter om hvordan søke midler fra de nasjonale krisepakkene
 • Tilby gratis rådgivningstjenester til enkeltbedrifter innen juridisk og økonomi/likviditet – maks 5 timer pr bedrift som søker om å bli med i ordningen
 • Tilby relevante webinarer med aktuelle temaer som for eksempel juridisk, økonomi, likviditet, opplæring, kommunikasjon med mediehåndtering, mindre tiltak innen søknadsbidrag for utvikling- og innovasjonsprosjekter og digitalisering

Samarbeidspartnere:
Følgende bedrifter blir med som rådgivere i ordningen:

 • PWC
 • Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
 • Advokatfirmaet Campbell & Co AS
 • BDO
 • Advokatfirmaet Mageli ANS
 • Norsk Regnskap
 • R2
 • I tillegg vil bankene i regionen bidra inn

Tiltaket iverksettes umiddelbart og har en varighet frem til 1. juli i første omgang med en ramme på kr 500.000,- finansiert gjennom Regionrådet i Hamarregionen.

Tiltaket koordineres gjennom en arbeidsgruppe i Hamarregionen utvikling og reiseliv sammen med næringssjefene i de fire kommunene Stange, Løten, Hamar og Ringsaker. Næringslivet har møtt ordningen på en svært positiv måte, så det er tydelig at dugnadsånden for å hjelpe bedrifter er stor.

Sammen kan vi bidra til å redde flere arbeidsplasser!

Søknadsskjema finner du her.

Se sak om dialogmøte for næringslivet 17.04. kl 15.00 i Hamar Dagblad her.