Søk om gratis rådgivning

Publisert:
Oppdatert:

Er du bedrift i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker eller Stange? Da kan du søke om inntil 10 gratis rådgivningstimer innen juss og økonomi!

I forbindelse med korona-situasjonen er det inngått et samarbeid med ulike rådgivningsmiljøer som vil hjelpe bedrifter med rådgivning innen områdene juss, økonomi og likviditet.

Målgruppen for rådgivningstimene er små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen. Hensikten er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter takler korona-krisen. Tiltaket fungerer som et supplement til andre iverksatte tiltak, og er initiert av Regionrådet for Hamarregionen med kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.

I tillegg til rådgivning tilbyr vi webinarer på aktuelle temaer.

Søk her om å få rådgivning via ordningen

Dette kan du søke om eller delta på:

 • Veiledning for små- og mellomstore bedrifter om hvordan søke midler fra de nasjonale krisepakkene
 • Gratis rådgivningstjenester til enkeltbedrifter innen juridisk og økonomi/likviditet – maks 10 timer pr bedrift som søker om å bli med i ordningen
 • Du kan få støtte til forretningsutvikling og til utvikling av prosjekter.
 • Relevante webinarer med aktuelle temaer som for eksempel juridisk, økonomi, likviditet, opplæring, kommunikasjon med mediehåndtering, mindre tiltak innen søknadsbidrag for utvikling- og innovasjonsprosjekter og digitalisering

Samarbeidspartnere:
Følgende bedrifter blir med som rådgivere i ordningen:

 • PWC
 • Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
 • Advokatfirmaet Campbell & Co AS
 • BDO
 • Advokatfirmaet Mageli ANS
 • Norsk Regnskap
 • R2
 • I tillegg vil bankene i regionen bidra inn

Søknadsfrist ut 2020
Tiltaket iverksettes umiddelbart og har en varighet frem til 31. desember 2020 med en ramme på kr 500 000,- finansiert gjennom Regionrådet i Hamarregionen.

Tiltaket koordineres gjennom en arbeidsgruppe i Hamarregionen reiseliv og utvikling sammen med næringssjefene i de fire kommunene Stange, Løten, Hamar og Ringsaker. Næringslivet har møtt ordningen på en svært positiv måte, så det er tydelig at dugnadsånden for å hjelpe bedrifter er stor.

Sammen kan vi bidra til å redde flere arbeidsplasser!

Søk her om å få rådgivning via ordningen