Publisert: 28. oktober 2019

Digitale løsninger bedrer pasienttilbudet

– Spesielt innen tjenesteinnovasjon er Sykehuset Innlandet langt fremme når det gjelder å anvende ny teknologi og digitale løsninger, og dette kommer pasientene våre til gode, sier Roar Halvorsen, IKT-sjef ved Sykehuset Innlandet.

Publisert: 28. oktober 2019

I bresjen for kunstig intelligens

– Folk forbinder ofte kunstig intelligens med selvkjørende biler og snakkende roboter, men det brukes til så utrolig mye mer som vi ikke tenker over i hverdagen, sier Henrik Slettene i Inmeta.

Publisert: 28. oktober 2019

Klart for nytt storfylke

– Vi har samarbeidet godt, og funnet konstruktive løsninger på krevende utfordringer. Det er nok noe av årsaken til at vi har lykkes godt så langt her i Innlandet, sier prosjektleder for Innlandet fylkeskommune Tron Bamrud.

Publisert: 28. oktober 2019

Kraftsenter for VR-teknologi

Innlandet har blitt Norges sentrum for innovasjon innen VR- og AR-teknologi, og gjennom næringsklyngen VRINN håper medlemsbedriftene å utvikle prosjekter som kan konkurrere på internasjonalt nivå.

Publisert: 28. oktober 2019

Bruker minst antibiotika i verden

Antibiotikaresistens er en av de største folkehelseutfordringene verden står overfor, og medlemmene i NCE Heidner Biocluster jobber målrettet for å begrense antibiotikabruken i norsk landbruk.

Publisert: 25. oktober 2019

Smart teknologi i planprosesser

(Annonse) Arealplanleggingen er i endring. Kartlegging, systematisering og analyser av data skjer i stadig større grad ved hjelp av teknologi. Asplan Viak utvikler og benytter metoder basert på GIS til planarbeid og medvirkningsprosesser.

Publisert: 25. oktober 2019

Sammen er vi sterke

(Annonse) Hamarregionen Næringsforum (HRN) er medlemsorganisasjonen for bedrifter lokalisert hovedsakelig i Hamarregionen. Alle som er ansatt i medlemsbedriftene har tilgang til faglig påfyll og inspirasjon gjennom å delta på seminarer og temalunsjer.

Publisert: 25. oktober 2019

Spillkompetanse kan gjøre den virkelige verden bedre

− Den gamle kunnskapen som har skapt dagens problemer, må løses med ny tekning og teknologi utviklet av den nye generasjonen som vokser opp, sier professor Harald Ulrik Sverdrup ved Høgskolen Innlandet (INN).

Publisert: 25. oktober 2019

Lanserer virtuelt turistkontor

Med 360-graders VR-filmer fra spennende reisemål vil Hamarregionen lokke flere besøkende til regionen. – Dette er et kjempespennende prosjekt for regionens reiseliv, sier daglig leder for turistkontoret Ingunn Hagen.