Publisert: 13. november 2019

Fylkeskommunen støtter videre VR-satsing

VR og spillifisering er viktige satsingsområder i Hamarregionen, hvor  samarbeid på tvers av næringsliv, akademia og offentlige aktører skaper flere arbeidsplasser og økt attraktivitet!

Publisert: 2. november 2019

Siste versjon av næringsmagasinet

Hamarregionen24 er vårt næringslivsmagasin som kommer ut to ganger i året.  Her finner du alle utgavene!

Publisert: 28. oktober 2019

Tre i PARK

Oktober 2019-utgaven av næringsmagasinet Hamarregionen24 handler om at samarbeid skaper nye løsninger.  Her er tre eksempler på samarbeids-orienterte bedrifter som er tilknyttet gründer- og næringshuset PARK!

Publisert: 28. oktober 2019

Tid for å ta en «kreaton» og øve kreativiteten?

Er du en av de som har sittet i møte og følt behov for noen kreative øvelser? Rett og slett hatt behov for å trene kreativitetsmuskelen til deg selv eller noen i ditt team?

Publisert: 28. oktober 2019

Strøm av utmerkelser til Sarepta

Det begynner å bli trangt i premieskapet til Sarepta Studio og Catharina Bøhler – og nå banker hele verden på døren til spillbedriften!

Publisert: 28. oktober 2019

Reiselivet i Hamarregionen i nytt driv

Med direktørerfaring fra store reiselivsaktører og med bakgrunn fra idretten, er Kari Uglem godt rustet for oppgaven som ny reiselivssjef.

Publisert: 28. oktober 2019

Digitale løsninger bedrer pasienttilbudet

– Spesielt innen tjenesteinnovasjon er Sykehuset Innlandet langt fremme når det gjelder å anvende ny teknologi og digitale løsninger, og dette kommer pasientene våre til gode, sier Roar Halvorsen, IKT-sjef ved Sykehuset Innlandet.

Publisert: 28. oktober 2019

I bresjen for kunstig intelligens

– Folk forbinder ofte kunstig intelligens med selvkjørende biler og snakkende roboter, men det brukes til så utrolig mye mer som vi ikke tenker over i hverdagen, sier Henrik Slettene i Inmeta.

Publisert: 28. oktober 2019

Klart for nytt storfylke

– Vi har samarbeidet godt, og funnet konstruktive løsninger på krevende utfordringer. Det er nok noe av årsaken til at vi har lykkes godt så langt her i Innlandet, sier prosjektleder for Innlandet fylkeskommune Tron Bamrud.