Årsmøte og sommeravslutning for Hamarregionen Næringsforum, 28.05.

Tidspunkt:

17:00 – 17:30 Årsmøte med valg (også via digital flate)
17:30 – 18:00 Presentasjon av HrN’s medlemsundersøkelser
18:00 – 18:30 Bobby Vold forteller om prosjektene Mathall og Victoriakvartalet
18:30 – HrN inviterer til sosialt samvær med litt drikke og mat

Sted: Hamar Teater

Dagsorden for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
3. Gjennomgang & godkjenning av styrets årsberetning
4. Resultatregnskap og balanse
5. Fastsettelse av styregodtgjørelse
6. Vedtektsendringer
7. Valg

Her finner du alle dokumenter i forbindelse med årsmøtet.

Etter årsmøte presenterer HrN resultatene fra høstens medlemsundersøkelse, og styrets planer for videre strategiarbeid. Det blir også en kort presentasjon av medlemsundersøkelsen fra april 2020 (COVID-19).

BOBBY VOLD presenterer «prosjekt mathall», og forteller om opprustningen av Victoriakvartalet.

Etter programmet byr HrN på litt enkel servering og drikke.

Årsmøtet og arrangementet vil gjennomføres i tråd med gjeldene smittevernråd, og antallet til stedet i lokalet begrenses til 50 personer. Årsmøtet vil også bli tilgjengeliggjort slik at det er mulig å delta på digitale flate. Vi kommer tilbake til hvilke.

For de som ønsker å delta fysisk er det bindende påmelding innen 25. mai!

Gratis for medlemmer, og kr 300,- for ikke-medlemmer.

Velkommen!