Kick-off for Smart By Hamar

Du er velkommen til kick-off hvor vi i sammen skal sette kursen mot fremtiden!

Hamar kommune har inngått samarbeid med Smart Innovation Norway AS hvor vi skal jobbe med innovasjon, ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling. Samarbeidet ble signert i januar og startes nå opp gjennom en kick-off hvor vi skal begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Gode ideer til «Smart By Hamar»-programmet kan deles og løftes inn i prosjektporteføljen.

Til kick-off inviteres både innbyggere, næringsliv og kommune for å høre om, og for å gi innspill og ideer til programmet.

STED: PARK gründer- og næringshus
TID: 14. mars kl 18.00 – 20.30

PÅMELDING:
https://www.smartinnovationnorway.com/nce-program/pamelding-til-kick-off-smart-hamar/

Det vil bli lett servering.

VARMT VELKOMMEN!