Sterk befolkningsvekst i Hamarregionen

Publisert:
Oppdatert:

Tall for 3. kvartal i 2018 viser at kommunene i Hamarregionen har en klart større prosentvis vekst i antall innbyggere enn landsgjennomsnittet.

Ifølge tall fra SSB var befolkningsveksten i 3. kvartal størst i Hamar (+189 personer), Stange noterte seg for 45 nye personer, Løten økte med 34, mens Ringsaker økte med 24 personer.

Totalt hittil i år har dermed kommunene i Hamarregionen økt folketallet med 647, som gjør regionen til den desiderte vekstmotoren i Hedmark og Mjøsregionen.

Dermed har Hamar økt folketallet med 0,73 % hittil i år, Stange med 0,72 %, Ringsaker med 0,69 % og Løten med 0,64 %. Snittet på landsbasis er på 0,53 %.

På landsbasis er folkeveksten svak, som henger sammen med lavere innvandring og minkende fødselstall.

Sjekk utviklingen for din kommune her.

(Kilder: H-A.no, SSB)

Les også