Berte Sollerud Helgestad

Vi har gode næringsarealer lett tilgjengelig ved oppgradert veg og infrastruktur. Er du interessert i arealer i Hamar, Løten eller Stange? Du finner en oversikt over næringsområdene her: arcg.is/0XC1HT

Ta kontakt med:

Berte Sollerud Helgestad, Hamarregionen Utvikling 
Telefon 995 12 512
berte@hamarregionen.net

Næringsarealer i Hamar kommune

Næringsarealer i Hamar kommune

Hamar Næringspark Trehørningen (se kart)
Næringsparken har med sine 640 dekar utviklet seg til å bli Hamars største næringsområde med en god blanding av industri og tjenester. Området ligger rett på østsiden ev E6 rett nord for Hamar. Området er under stadig utvikling, og både kommunene og private aktører jobber med utvikling av nye tomteområder.

Midtstranda (se kart)
Med beliggenhet bynært helt inntil E6 og RV 25 er dette nærings- og handelsområdet av stor betydning og interesse for mange aktører. Byggingen av både ny firefelts E6 og firefelts ny RV25 vil resultere i en gradvis fornying og ytterligere utvikling av dette området som dermed vil få enda høyere attraktivitet.

Hamar by (se kart)
I Hamar finner vi store bedrifter med mange kunnskapsarbeidsplasser. Hamar er et godt valg for å opprette ny forretningsmessig virksomhet. Konsulentvirksomhet, forskning og utvikling er i vekst her. Klyngemiljøene rundt kunnskapsintensive næringer innen blå/grønn sektor og spillutvikling finner du her.

For spørsmål og mer informasjon om arealer i Hamar, ta kontakt med Svein Frydenlund på e-post Svein.Frydenlund@hamar.kommune.no og tlf. 901 06 112.

Næringsarealer i Stange kommune

Stange Næringspark (se kart)
I Stange er det ledige næringsarealer tilrettelagt for plasskrevende handel og industri. Det ligger godt til rette for logistikkvirksomhet. Ny firefelts E6 helt frem til Stange og god forbindelse videre til både Gudbrandsdalen og Østerdalen gjør at her kan det være ideelt å etablere bedrifter innenfor transport og logistikk. Arealene er klare til oppstart. Det er også et voksende bo og arbeidsmarked generelt. Her er det fint å etablere seg og vokse videre for nye bedrifter. Les mer om området.

RSH Næringsbygg (se kart)
Mellom E6 og RV3 ligger RSH Næringsbygg, et næringsområde på 50 dekar med 6500 kvm bygningsmasse med mulighet for etablering av virksomhet i allerede opparbeidede næringslokaler. På området i dag finnes etablerte bedrifter innen tavleproduksjon, platearbeid og bygg/anlegg. Området har store uteområder og egner seg for både lager, logistikk og produksjon.

Sørli (se kart)
Sør for Stange ligger Sørli næringsområde som totalt utgjør 140 dekar. Dette har en svært god logistikkmessig plassering midt mellom jernbanen og krysset E6/RV3. På området ligger i dag tømmerterminalen og samt et større brudd for masseuttak. Dette området vi på sikt bli utvidet og omformet til et svært sentralt beliggende næringsområde med direkte tilgang til både jernbane og E6/RV3.

Tangen/Innlandsporten (se kart)
I kjølvannet av E6-utbyggingen er Innlandsporten i ferd med å bli utviklet som et nytt og attraktivt næringsområde som vil ha fokus på tjenester både til forbipasserende, hyttemarkedet i Innlandet samt service og handel for det lokale markedet.

For spørsmål og mer informasjon om arealer i Stange, ta kontakt med Erik Habberstad på e-post Erik.Habberstad@stange.kommune.no og tlf. 415 18 697.

Næringsarealer i Løten kommune

Næringsarealer i Løten kommune

Ånestad/Myklegard (se kart)
For virksomheter som opererer på Hedmarken og har ønske om en plassering midt mellom Elverum og Hamar der hovedferdselsårene til Østerdalen og Gudbrandsdalen krysses, så er Ånestad med sine 330 dekar en god beliggenhet. Området har gradvis blitt utbygd over de siste 10-15 årene, og man forventer en økt fokus nå som riksvege3 (riksveg 25) blir utbygd til firefelt i løpet av de neste årene. Området er ferdigutviklet fra Løten kommunes side med infrastruktur til tomtegrensa.

Elvebakken (se kart)
I Løten sentrum er Elvebakken næringsområde et flott om lett tilgjengelig område som er utbygd med tjenesteytende næringer samt noe produksjon. Aktørene har nyte godt av en sentral beliggenhet i sentrum kombinert synlighet og direkte tilgang fra riksveg 3.

For spørsmål og mer informasjon om arealer i Løten, ta kontakt med Berte Sollerud Helgestad på e-post berte@hamarregionen.net og tlf. 995 12 512.

Næringsarealer i Ringsaker kommune

Næringsarealer i Ringsaker kommune

For spørsmål om næringsarealer i Ringsaker, ta kontakt med Ringsaker kommune.