Hamarregionen Utvikling og Hamarregionen Reiseliv ble fra 01.05.19 slått sammen. Les mer her. Her finner du også vår strategioversikt: Strategioversikt_onpage

Hamarregionen Utvikling og Reiseliv jobber for at flere kan møtes, nyte godt av hverandres kunnskap, lære hverandre bedre å kjenne og utnytte fordelene ved å stå sammen!

Vi utvikler arenaer og møteplasser med tematikk som utvikler og bidrar til innovasjon og samarbeid på tvers av bransjer og roller. Slik kan vi støtte opp under bedrifter som ønsker å etablere seg eller vokse og utvikles. Vi fungerer som los og koblingsboks mellom deg som bedriftseier og ulike tilbud, instanser og ordninger.

eli1
Eli Bryhni

Nettverk

Vil du være med i et nettverk for vekst og utvikling? Kontakt Eli Bryhni, Telefon 908 36 244 og eli@hamarregionen.net. Vi drifter også nettverk innenfor HR og VR/AR.

Næringsoversikt

Under kan du se et utvalg av bedrifter som holder til i Hamarregionen. Oversikten er ikke komplett – tips oss gjerne om flere bedrifter som bør inn på oversikten via post@hamarregionen.net.

⋅ Bioteknologi
⋅ Mat og handel
⋅ Offentlig sektor
⋅ Spill og IKT
⋅ Tjenesteyting
Økonomi og finans
⋅ Andre bransjer

PARK – der ideene vokser

I de gamle lokalene i Hamar sentrum kjent som “Midtbyen Park” omdannes 6000 m2 til en yngleplass for gründere, etablerte selskaper og studenter. Et fleksibelt, levende og åpent kreativt arbeidssted og møteplass, for både spirende gründere og bedrifter med etablerte røtter.

Målet er å skape et pulserende og åpent gründer- og næringshus med teknologi som base. Her er det samskaping på tvers av bransjer, mennesker, alder og bakgrunn. Hensikten er økt næringsvirksomhet, kompetanse, attraktivitet og innovasjon.

I “Parken” finner du et stort antall teknologibedrifter, innen blant annet spillutvikling og virtuell og virkelighet (VR og AR). Digitalsløyd er også en del av huset.

Gründer- og næringshuset er åpent for alle på dagtid, men du kan også sikre deg din egen kontorplass i fellesskapet. Kom bare innom oss – du finner oss i Grønnegata 83 i Hamar sentrum! Bak PARK står kommunene Løten, Hamar og Stange og et bredt næringsliv i Hamarregionen.

Les mer her

Virkemiddelapparatet i Hamar, Stange og Løten

Her har vi samlet en oversikt over virkemiddelapparatet for næringslivet i vår region. Vi arrangerer også jevnlige meetups der virkemiddelapparatet presenteres, og vi har da også speed-date med aktørene. Vi håper dette vil bidra til at tilgangen på hva virkemiddelapparatet er og hva det kan bidra med økes. Hamarregionen_hjelpeapparatet

Innovative_anskaffelser_2019

Klosser_meetup_2019

Skattefunn_meetup_2019

Forregion_meetup_2019

IN_meetup_2019

Reiselivet

Reiselivet i Hamarregionen har en egen nettportal. Denne finner du her

Nordic VR Forum

Velkommen til en ny heldags konferanse med fokus på fremtidens læringsmetoder ved bruk av såkalte «immersive» – oppslukende – teknologier som VR og AR!

Nordic VR Forum ble første gang arrangert i november 2017, hvor nærmere 300 deltagere fra fem nasjoner samlet seg i Hamar kulturhus.

Hovedfokus for konferansen er nye læringsmetoder med bruk av virtuell og utvidet virkelighet (VR og AR).

Hovedmålgruppen for konferansen er næringsliv, offentlige aktører og akademia som er interessert i nye måter å tilegne seg og formidle kunnskap på. Konferansen vil ha en ikke-teknisk tilnærming og være relevant for et bredt spekter av fagområder, inkludert ledere, HR-personell, markedsførere, pedagoger, helsepersonell m.m.

Følg med under «arrangementer» for info og påmelding til neste konferanse og ser på www.vrforum.no.

Arena INNlandet

Arena Innlandet er årlig møteplass i Oslo hvor næringsliv, studenter og jobbsøkende kan møte næringslivet fra Innlandet – Hamarregionen og Elverumregionen. En arena å knytte internasjonale kontakter, relasjonsbygging og innovasjon! Ler mer her.

Arena Innlandet er nå utvidet med egen Snapchat-kanal. Her får du et unikt innblikk i en rekke bedrifter i Innlandet!

Ved å følge brukeren «arenainnlandet» på Snapchat får du nå et kikk inn i en rekke bedrifter og organisasjoner i Innlandet. Hver dag er det en ny bedrift som styrer denne Snapchat-brukeren og gir deg innsikt i bedriften – blant annet får du vite om ledige stillinger.

Arena INNlandet jobbmesse

Møt bedrifter fra en rekke kompetansemiljøer i Innlandet! Noen jakter på gode hoder i dag, andre vil knytte kontakter med framtidens ansatte og noen har alltid plass til den rette.

Arena Innlandet er en årlig (september) møteplass i Oslo hvor næringsliv, studenter og jobbsøkende kan møte næringslivet fra Innlandet – Hamarregionen og Elverumregionen. En arena for internasjonale kontakter, relasjonsbygging og innovasjon!

Bak Arena Innlandet står flere kommuner i Innlandet, med Elverumregionens Næringsutvikling og Hamarregionen Utvikling som hovedarrangører.

Følg med under «arrangementer» for info og påmelding.

Innflyttertreff to ganger årlig 

Du/dere som er innflytter i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker er velkommen til gratis treff vår og høst på Gregers, Hamar.  Etter gode tilbakemeldinger på ”reunion” inviteres også tidligere innflyttere til å delta.

Del 1. Bli kjent med regionen
Først samles vi på Gregers for felles informasjon og mingling! Hva har vi å by på i regionen? Ordførerne i Hamarregionen gir gode råd og tips. Tur i Hamar by med mingling.
Del 2. Bli kjent med hverandre!

Se også appen «hamarregionen» og  www.innflytterservice.no

Følg med under «arrangementer» for info og påmelding til neste treff.

Inspirasjonskveld for gründere

Drømmer du om å skape din egen bedrift? Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner inviterer til inspirasjonskveld for gründere vår og høst.

Bli med på en nyttig og inspirerende kveld med fokus på en god start for å starte for deg selv!

Til stede er mange gode hjelpere som er viktig å møte i en oppstartfase. Det blir derfor mulighet til å knytte nye kontakter og stille spørsmål.

De ansvarlige for etablereropplæringen i Hedmark er også til stede og forteller om etablererkurs. I tillegg forteller lokale gründere om sine erfaringer med å starte bedrift. Arrangementet er gratis. Følg med under «arrangementer» for info og påmelding til neste inspirasjonskveld.

Bli medlem i HRN
Er du interessert i temalunsjer, Næringslivets dag eller Hamarregionen Næringsforum? Bli medlem i Hamarregionen Næringsforum. Se hvilke fordeler du får og registrer deg som medlem på vierhrn.no. Her finner du også en oversikt over årets temalunsjer.

For mer om aktivitetene våre. Les vår aktivitetsrapport, 2018.

Byregionprogrammet for Hamarregionen – Rom for å skape (avsluttet i 2018)

Et samarbeid  for Hamarregionens kommuner, næringslivet og Hedmark fylke, Kommunal og næringsdepartemenet og andre samarbeidspartnere, for å øke næringsvekst og synlighet i Hamarregionen.

  1. Jobbe for å få flere gründere til å etablere seg i Hamarregionen, mer innovasjon og nye arbeidsplasser samt vekst i eksisterende næringsliv
  2. Spissing og spesialisering for Hamarregionen
  3. Hamarregionen videreutvikles innen matsatsingen – ”Norges spiskammer”
  4. Identitetsforsterking og profilering – Konseptutvikling og kampanjer som synliggjør Hamarregionen i tråd med våre løfter

The hub of entrepreneurship (avsluttet i 2018)

Et utviklingsprosjekt som drives av Falun Borlänge-regionen AB og Hamarregionen. Prosjektet har fått bevilgede midler av Europeiske Regionale Utviklingsfond og Interreg Sverige-Norge med støtte fra Region Dalarna. Prosjektet pågår fra 1. mai 2016 til 30. april 2019.

Gjennom å jobbe med nyskapende modeller, metoder og arbeidsmåter vil vi finne nye forretningsidéer og lokke nye personer til å bli selvstendig næringsdrivende eller finner ut hva de brenner for og skal jobbe med. Prosjektet henvender seg til personer med utenomnordisk bakgrunn, kvinner og ungdommer.

Målet er å sammen utvikle og spre en svensk/norsk metode der man, gjennom å benytte seg av kreative prosesser og menneskers ulikheter, skaper nye innovative idéer som kan føre til nyetableringer eller at de som deltar i større grad oppdager sin driv og derigjennom finner den rette jobben.

Vi har hentet inspirasjon fra Dave Carter ved University of Manchester, som har vært drivkraften i arbeidet med å forandre Manchester fra en industriby med minskende befolkning til en av de mest fremgangsrike kreative byene i England.

«The hub of entrepreneurship” bekrefter menneskers kreativitet og drømmer. Målet er å finne nye forretningsidéer og mennesker som vil bli selvstendig næringsdrivende og/eller la mennesker oppdage sine sterke sider og driv for å finne sin drømmejobb.