Hamarregionen Utvikling (HRU) er et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen. HRU er et samarbeid mellom kommunene Stange, www.stange.kommune.no, Hamar, www.hamar.kommune.no og Løten, www.loten.kommune.no, hvor Stange kommune er vertskommune.

Det er et mål at Hamarregionen tiltrekker seg nye innbyggere, for vekst og utvikling i regionen.  HRU jobber med å fremme samarbeid mellom lokale og regionale næringsutviklingsaktører og ulike næringsinteresser i regionen, samt markedsføring av regionen utad. Sentralt i dette arbeidet er også kompetanseheving og utvikling av eksisterende næringsliv.

HRU er involvert i flere større regionale prosjekter, deriblant Byregionprogrammet (styrke regionens konkurransekraft), BoLyst (innbyggerrekruttering), Arena Innlandet (jobbmesse og nettverksbygging),  Interreg/The Hub (bedriftsutvikling) og Nordic VR Forum og VR-klyngen «VRINN». I tillegg er HRU sekretæriat for Hamarregionen Næringsforum (HRN), som er en selvstendig medlemsforening for næringslivet i regionen.

Hva kan vi gjøre for deg?
Har du planer om å starte egen bedrift? Les mer om våre tilbud til gründere. Er du ute etter næringsarealer i regionen? Ta en titt her. Eller har du kanskje behov for å bygge nettverk med andre bedrifter i regionen, eller skaffe deg påfyll i hverdagen gjennom frokostmøter og andre næringstreff?

Husk å melde deg inn i Hamarregionen Næringsforum, som er den naturlige møteplassen for næringslivet i Stange, Ringsaker, Hamar og Løten. Du er selvsagt også hjertelig velkommen som medlem om du holder til i andre kommuner!

Vurderer du å flytte til Hamarregionen? Da bør du lese mer her – og besøke innflytterservice.no.

Vi har et samarbeid med mange, som: Heidner, Klosser innovasjon , Innovasjon Innlandet og NFR.

Kontakt oss
Vårt sentralbordnummer er tlf 46 88 80 00 og du når oss på post@hamarregionen.net eller via sosiale kanaler:

Årshjul
Vi tilbyr mange ulike møteplasser og aktiviteter i løpet av året, og en del av disse finner du på vårt årshjul på Trello.

For mer info om våre aktiviteter. Les vår aktivitetsrapport for 2018 her.

Logo og profilpakke Hamarregionen
Logo, ulike profilelementer, profilveileder og identitetsplattform for Hamarregionen kan lastes ned her (zip-fil, 72 MB). Se også vår identitetsplattform (PDF), som er grunnlaget for vår eksterne kommunikasjon.

Youtube finner du vårt filmarkiv, hvor du også kan bli kjent med mange av regionens gründere.

Se også bildearkiv for kommunene i Hamarregionen. Her kan du fritt laste ned bilder til ikke-kommersiell bruk.

Styret i HRU
HRU styres av en politisk nemnd, som pr. 1.1.2019 består av Einar Busterud, Nils Røhne, Bente Elin Lilleøkseth, Ingunn Børresen, Kjell-Erik Nordahl og Ragnhild Finden. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud, Hamar, rådmann Tollef Imsdalen, Løten og rådmann Stein Erik Thorud, Stange, er også invitert.

Ansatte i Hamarregionen Utvikling

eb1

Eli Bryhni

Daglig leder M: 908 36 244
hk1

Hege Kilde

Administrasjonskonsulent M: 915 36 069
bh1

Berte Sollerud Helgestad

Forretningsutvikler M: 995 12 512
hr1

Håvard Røste

Prosjektleder M: 996 03 6 11